Obszary naszych aktualnych działań

Środowisko

Wprowadzanie do oferty produktów zawierających przędze z recyklingu.

BHP

Ograniczanie narażania pracowników na hałas.

Efektywność energetyczna

Wykorzystanie energii ze odnawialnych źródeł.

Park maszynowy

Modernizacja i usprawnianie procesów produkcyjnych.

Nasze
cele

Firma CEJAX na każdy rok ustanawia sobie nowe cele w ramach wewnętrznej polityki zrównoważonego rozwoju.

Na rok 2022 zaplanowane jest minimum:

  • 30% produktów wprowadzonych na rynek wyprodukowanych z przędzy z recyklingu;
  • 20% zużytej energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii.
%

Tkaniny z surowców pochodzących z recyklingu

%

Ilość zużytej energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł